Contact opnemen


Meer informatie en contact:
Mieke Kok  MSc.         Telefoonnummer :   06-23 96 25 44

Waar u mij  kunt vinden:
Mijn praktijken zijn gevestigd in Tuk (gem. Steenwijkerland) en in Heerenveen.
Hierdoor ben ik goed bereikbaar voor mensen uit de provincie Overijssel, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoost-polder) en Groningen.

Praktijkadressen:
*    Oosterhoek 25 Tuk (gem. Steenwijkerland)
*    Gebouw ‘ Werkstate’,   Trambaan 1-i  8441  BH   Heerenveen (Friesland)

Parkeermogelijkheden zijn beperkt voor de ingang van het gebouw “Werkstate”.  Bij het NS station zijn echter parkeermogelijkheden genoeg, zowel aan de voor- als aan de achterkant van het station. Een paar minuten lopen vanaf uw parkeerplaats  en u bent bij het gebouw Werkstate aan de Trambaan 1-i.

Met het openbaar vervoer kunt u vanaf het station in Heerenveen in
2 minuten lopen naar de praktijk want die is gevestigd in het 2de gebouw (Werkstate) aan uw rechterhand.

S.v.p. : Aanbellen in de hal van het gebouw Werkstate bij mijn naambordje dan weet ik dat u er bent en kom ik u halen.

U kunt uiteraard ook het contactformulier invullen als u meer informatie wenst.

Telefoonnummers van collegae waarmee ik samenwerk:

Bernadette Veenstra   Gestalttherapeut / Coach   tel.  06 – 41 27 38 63

Anneke Blanken           Psycholoog / (relatie) Therapeut    tel.  06 –  53 81 66 12

Bert Hendriks               Master MBA   Coach  / Management- en Teamcoach      tel.  06 – 51 70 97  70

Klachtenprotocol NVAGT:

Wanneer u een klacht hebt dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de NVAGT.  Hierbij vindt u het Protocol klachtbehandeling van de NVAGT:

 1. De klacht komt schriftelijk binnen op het secretariaat van de NVAGT. De klacht wordt doorgestuurd naar de Kerngroep Ethische Vragen (KEV).
 2. Het secretariaat stuurt een bevestiging van ontvangst aan de klager met vermelding van de datum waarop de klacht is doorgestuurd naar de KEV.
 3. De KEV onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard meldt de KEV dit, omkleed met redenen, aan klager. Aan desbetreffende lid wordt gemeld dat er tegen hem een niet-ontvankelijke klacht was ingediend.

4 Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, dan worden de volgende stappen gezet:

 • –  onderzocht wordt of de klacht zich nog bevindt in de fase van onvrede of dat deze fase gepasseerd is. Bevindt de klacht zich nog in de fase van onvrede dan wordt getracht de onvrede op te lossen door overleg tussen de aanklager en de aangeklaagde. Daarbij kan de inzet van de vertrouwenspersoon overwogen worden.
 • –  Indien de fase van onvrede gepasseerd is en er sprake is van een klacht dan bekijkt de KEV of de Wkkgz van toepassing. In dat geval wordt de klachtenregeling van toepassing van de instantie waarbij de aangeklaagde therapeut is aangesloten wat betreft klachtfunctionaris (KF) en/ of geschilleninstantie (GI). Is de Wkkgz niet van toepassing dan wordt de Kamer van Klachtbehandeling samengesteld en verloopt het vervolg zoals beschreven bij 5 en verder.
 1. De Kamer van Klachtbehandeling stuurt de klacht door naar de aangeklaagde .
 2. De punten 1 t/m 5 dienen binnen 4 weken afgehandeld te zijn, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 3. De aangeklaagde stuurt binnen 3 weken na ontvangst van de klacht een verweer naar het secretariaat van de NVAGT.
 4. Het verweer wordt doorgestuurd naar de Kamer van Klachtbehandeling en de betreffende klager.
 5. De Kamer van Klachtbehandeling organiseert uiterlijk 4 weken na ontvangst van het verweer een zitting met beide partijen. De partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman/vrouw.
 6. De uitspraak is uiterlijk 4 weken na de zitting.
 7. De partijen kunnen een gemotiveerd verzoek tot afwijken van de vastgelegde termijnen indienen.
 8. De voorzitter van de Kamer van Klachtbehandeling waarschuwt de partijen onverwijld wanneer de vastgestelde termijnen niet haalbaar zijn en verduidelijkt de motieven daarvoor.
 9. De uitspraak wordt schriftelijk vastgelegd door de voorzitter van de Kamer
  van Klachtbehandeling en onder gesloten omslag in het dossier van de therapeut bewaard op het NVAGT kantoor.

NB: Het protocol klachtbehandeling is op te vragen bij: NVAGT secretariaat, Cruquiuskade 245, 1000CX Amsterdam, telefoon +31 020 423 45 45, e-mail: info@nvagt.eu.

                                                                               


Optellen:
12 + 9 =