Duur


Meestal leveren 5 à 10 gesprekken al veel op. Als dat zo is kan de therapie verder vorm gegeven worden en zijn meer gesprekken wenselijk.

coaching