Doelstelling


De doelstelling van een seksueel trauma behandeling:

Je eigen leven weer in vrijheid leren leiden zodat hetgeen jij wilt of doet aansluit bij je eigen behoefte en verlangens.
Met andere woorden: de eigen keuzevrijheid weer (her)vinden en contact maken met het ongeschonden deel in jezelf.  Je leert om gezonde en plezierige verbindingen aan te gaan met mensen en situaties die voor jou belangrijk zijn.
Het misbruik wordt geïntegreerd in je leven en krijgt betekenis omdat je je eigen autonomie en vrijheid weer terug hebt gevonden.