Trainingen & Workshops


De meeste trainingen worden, in samenwerking met de opdrachtgever ‘Op Maat’ gemaakt en sluiten aan bij de behoefte en ontwikkelingen binnen uw team, afdeling of organisatie.

Enkele voorbeelden van trainingen die wij hebben gegeven zijn:

 • ‘Regie over (psychisch) Verzuim’ voor leidinggevenden en management.
  Uitgangspunt  hierbij is de ‘Richtlijn Psychische Klachten’ van de NVAB
 • Teambuilding
 • Teamontwikkeling
 • Zelfsturing / Zelfregulering binnen teamverband.
 • Communicatie / Gespreksvoering
  O.a. het voeren van: slechtnieuws gesprek, preventief gesprek, (frequent-) verzuim
  gesprek, re-integratiegesprekken. Feedback geven & ontvangen.
 • Kernkwadranten (contact houden met eigen kwaliteiten en die vormgeven. Hoe voorkom je om in eigen ‘valkuilen’ te raken)
 • ‘Belasting en Belastbaarheid’  Het evenwicht vinden om gezond en met plezier te kunnen werken.
 • Preventie: ‘Signalering en bespreken van psychische klachten op de werkvloer door leidinggevenden’
 • Begeleide intervisie
  Voor docenten, verpleegkundigen/verzorgenden, leidinggevenden, teamleiders, of management.
 • ‘Hoe houd ik plezier in mijn werk’ voor werknemers of leidinggevenden
 • ‘Omgaan met lastige ouders’ (voor docenten en werknemers van kinderdagverblijven)
 • ‘Omgaan met conflicten’
 • ‘Confrontatie met behoud van de relatie’
 • ‘Omgangsvormen op de werkvloer’
 • ‘Coaching in de spreekkamers’’  voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
 • ‘Gezond en met Plezier blijvend functioneren’
 • ‘Vermoeide Helden’  voor medewerkers in het onderwijs en in de zorg.