Relatietherapie met twee ervaren therapeuten


Aangezien bij relatietherapie altijd twee of meer mensen betrokken zijn, geef ik deze relatieondersteuning samen met, als zelfstandig werkend klinisch psycholoog, de heer René Kok. We zijn geen familie, wel getrouwd maar niet met elkaar. Het risico dat één van de partners partijdigheid ervaart wordt door de aanwezigheid van zowel een vrouwelijke-, als mannelijke therapeut verkleind. Samen zien we meer en kunnen we onze aandacht onder de partners verdelen. Samen met u werken we aan het doorbreken van vastgeroeste relatiepatronen en het verminderen van klachten. Wij ondersteunen u in het vergroten van het eigen vermogen om huidige en toekomstige problemen en moeilijkheden het hoofd te bieden. De aanwezigheid van zowel een mannelijk- als vrouwelijke relatietherapeut is ook van meerwaarde in het benoemen en verkleinen van zowel mannelijke als vrouwelijke posities en patronen. Als therapeuten kunnen wij bovendien als spiegel fungeren en zichtbaar maken welke communicatie- en interactie patronen een rol spelen. We beschikken beide over een jarenlange en ruime werkervaring in het therapeutisch ondersteunen van zowel individuen, relaties en groepen.