Doelstelling


Het doel van de relatie-ondersteuning is het verbeteren van de relatie. Dat kan zowel de verbetering van de omgang tussen de partners onderling zijn als een goede beëindiging van de relatie.

Voorbeelden van andere thema’s en doelstellingen om uw relatie te verbeteren kunnen zijn:

 • De onderlinge communicatie verbeteren;
 • Het doorbreken van vastgeroeste (negatieve)  patronen;
 • Leren om elkaar niet meer zo te kwetsen of pijn te doen;
 • Samen leren hanteren en verwerken van een belangrijke levensgebeurtenis, bijvoorbeeld het verlies van een dierbaar persoon;
 • Omgaan met ernstige ziekten, bijvoorbeeld bij kanker, niet aangeboren hersenletsel, dementie of een spierziekte;
 • Onderzoeken hoe u uit de relationele impasse kunt komen;
 • Onderzoeken wat u nog wel, of juist niet meer aan elkaar bindt;
 • Als ouders na de scheiding verder te gaan;
 • Betekenis geven aan de eigen individuele ontwikkelingsweg binnen de relatie;
 • Verschillen in geloofs- en religieuze belevenissen onderzoeken en bespreken;
 • Uit de geweldsspiraal komen, omdat er grenzen zijn aan te tolereren gedrag in een conflict;
 • Ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen;
 • Hoe om te gaan met een verliefdheid van uzelf, of van de partner, op een ander;
 • Leren om met elkaar om te gaan in een samengesteld gezin. Bijvoorbeeld omdat de belangen zo kunnen botsen tussen uw eigen kinderen en die van uw partner;
 • De verschillen in behoeften, bijvoorbeeld seksueel- of eigen ontwikkeling, onderzoeken en leren omgaan met deze verschillen;
 • Samen uw toekomstperspectief onderzoeken en vormgeven;
 • Het  doen afnemen van klachten, bijvoorbeeld depressie of angstklachten, van een van de partners.
 • Etcetera.