Relatietherapie


Een relatie begint u veelal omdat er sprake is van liefde, plezier, energie en inspiratie.
Kortom: een relatie kan fijn zijn en u gelukkig maken!
Helaas kan er ook een tijd komen waarin u zich, door wat voor reden dan ook, niet meer zo gelukkig in de relatie voelt. Dan is het moment aangebroken om daar iets aan te doen.

P1030999 - versie 2

Wij kunnen u daarbij ondersteunen door middel van:

 • Gewoon eens een ‘APK’ voor de relatie
 • Ondersteuning om na de scheiding en als ouders de relatie adequaat vorm te geven.
 • Relatie-coaching
 • Relatietherapie

Wij werken, naast partnerrelaties, met alle vormen van relaties waarin mensen samenwonen, samenleven en/of samenwerken.

Doel van de relatie-ondersteuning is het verbeteren van de relatie. Dat kan zowel de verbetering van de omgang tussen de partners onderling zijn als een goede beëindiging van de relatie.

Voorbeelden van andere doelstellingen om uw relatie te verbeteren en waar aandacht aan kan worden besteed zijn o.a.:

 • De onderlinge communicatie verbeteren;
 • Leren om elkaar niet meer zo te kwetsen en/ of  pijn te doen;
 • Samen leren hanteren en verwerken van een belangrijke levensgebeurtenis, bijvoorbeeld het verlies van een dierbaar persoon;
 • Onderzoeken wat u nog wel, of juist niet meer aan elkaar bindt;
 • Onderzoeken hoe u uit de relationele impasse kunt komen;
 • Betekenis geven aan de eigen individuele ontwikkelingsweg binnen de relatie;
 • Verschillen in geloofs- en religieuze belevenissen onderzoeken en bespreken;
 • Uit de geweldsspiraal komen, omdat er grenzen zijn aan te tolereren gedrag in een conflict;
 • Ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen;
 • Hoe om te gaan met een verliefdheid van uzelf, of van de partner, op een ander;
 • Leren om met  elkaar om te gaan in een samengesteld gezin. Bijvoorbeeld omdat de belangen zo kunnen botsen tussen uw eigen kinderen en van uw partner;
 • De verschillen tussen u beiden onderzoeken, bespreken en mee om leren gaan. Bijvoorbeeld over verschil in opvoedingsstijl, de seksuele behoefte, in het omgaan met financiën et cetera;
 • Samen uw toekomstperspectief onderzoeken en vormgeven;
 • De individuele partners binnen de relatie willen zich beter en gelukkiger voelen doordat klachten en/of  symptomen (bijvoorbeeld bij angstklachten of depressie) van een van de partners afneemt;
 • Et cetera.