Preventief & Curatief


Preventieve begeleiding, om o.a. (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen, is m.i. van wezenlijk belang voor zowel werknemer als voor de werkgever.
Voor de werkgever werken de preventieve interventies (cognitief en gedragsmatig gericht) kostenbesparend en voor de werknemer betekent dit dat hij/zij o.a. de eigenwaarde en het zelfvertrouwen behoud.

Mocht een werknemer in de ziektewet zijn geraakt dan kijken we hoe de re-integratie zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden. Langdurig ziekteverzuim kan hiermee worden voorkomen.

Mijn ervaring is dat werk, en dat kunnen aangepaste taken en verantwoordelijkheden zijn, helpen bij herstel van psychische – of psychosociale klachten. De eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de werknemer blijven hierdoor bewaard. Het werkplezier neemt toe!