Psyche en Werk


Sinds 1990 werk ik in de hulp- en dienstverlening t.a.v. werk- en of privésituaties die het functioneren (negatief) beïnvloeden.
Als coach, bedrijfsmaatschappelijk werker, arbeidsgeneeskundig consulent ‘Psyche en Werk’, trainer en als therapeut heb ik ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van individuen en groepen binnen werksituaties.

Mijn ervaringen liggen binnen verschillende branches zoals in het onderwijs, bij overheidsinstellingen, in gezondheid- & zorginstellingen en binnen de industrie.

De basis van waaruit ik werk is de ‘Richtlijn Psychische Klachten’ van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Ik werk mn. cognitief- en gedragsmatig gericht.